Audit intern

Activitatea de audit intern are ca obiectiv evaluarea adecvarii și a eficientiei sistemului de control al companie în identificarea și gestionarea riscurilor din cadrul companiei referitoare la:

  • Fiabilitate și integritate informatiilor financiare și operationale;
  • Eficacitatea și eficienta operatiunilor;
  • Securitatea activelor;
  • Conformitatea cu legile, regulamentele, politicile si procedurile.

Legislatia locala impune companiilor sa aiba implementat un sistem de control intern financiar-contabil. De asemenea, legea societăților prevede obligativitatea organizarii auditului intern în cazul societăților ale caror situatii financiare anuale sunt auditate.

Activitatea de audit intern poate fi desfasurata de catre companie sau poate fi externalizata catre auditori financiari. Beneficiile externalizarii activitatii de audit intern includ o opinie impartiala, fara presiunea interna din cadrul organizatiei și experienta noastra multi-sectoriala care ne permite sa va comparam în mod corect sistemul de control intern cu cele mai bune practici din domeniu al altor companii.

Ne desfasuram activitatea de audit intern în conformitate cu Standardele Internationale Profesionale ale practicii de audit intern. Aceste standarde de impun sa respectam cele mai stricte cerinte de etica, inclusiv de confidentialitate.

Pentru mai multe detalii puteti sa o contactati pe Cristina Cioata la adresa cristina.cioata@jpaa.ro sau la telefon:

This post is also available in: Engleză

Mergers and Acquisitions